επιστροφή στην αρχική σελίδα

Είναι αδύνατον να καταλάβουμε με το γήινο μυαλό μας την αγάπη που έχει ο Θεός για εμάς. Αν αναρωτιέται κάποιος ή κάποια γιατί δεν επεμβαίνει και αφήνει όλη αυτήν την αδικία και τις σκοτεινές ιεραρχίες να έχουν κυριαρχήσει η απάντηση είναι πολύ απλή. Σέβεται την επιθυμία μας να Τον περιφρονούμε και να ακολουθούμε τον τρόπο ζωής που μας προτείνουν οι σκοτεινοί.

Καθώς το πνευματικό επίπεδο των κατοίκων της Γης είναι πολύ χαμηλό θεωρείται φυσιολογικό για έναν γήινο: να αδικεί το συνάνθρωπο του εξαπατώντας τον στην καθημερινή ζωή, να τον κάνει να αισθάνεται άσχημα, να του φέρεται βίαια σωματικά ή ψυχικά επιβάλλοντας τη θέληση του σε αυτόν, να κλέβει το κράτος, να είναι διεστραμμένος στον ερωτικό τομέα, να μοιχεύει (που είναι ότι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε για την ψυχή μας ακόμα και αν γίνεται στο μυαλό μας), να βγάζει με ευχαρίστηση τη θαυματουργή αλόη από τον οργανισμό του. Όλα αυτά τιμωρούνται από το Θεϊκό Νόμο. Εκεί δε χωρούν γήινα δικηγορικά τεχνάσματα. Εκεί πληρώνουμε για όλες τις κακές πράξεις μας. Ο Θεός μας περιμένει να γυρίσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά όπως είναι κατανοητό δεν γίνεται να αφήσει το κακό να καταλάβει τον πλανήτη. Οπότε σιγά σιγά γίνονται τα γεγονότα στα οποία αναφέρεται η Αποκάλυψη. Ποιός και ποιά από εμάς είναι αρκετά καθαρός από πάθη ώστε να πιστεύει ότι δε θα χαθεί; Η Αποκάλυψη μιλάει με αριθμούς. Αν τη διαβάσουμε θα καταλάβουμε πόσος κόσμος θα φύγει ή φεύγει ήδη για την άβυσσο. Όσο για την Ελλάδα και τους Έλληνες προφανώς πρόκειται για τον πιο κακομαθημένο λαό στην ιστορία του πλανήτη. Δόθηκαν τα πάντα (φιλοσοφία, τέχνες, αθλητισμός, ο λόγος του Θεού) και τα αντικαταστήσαμε με άχρηστα υλικά αγαθά και πάθη. Παρ' όλα αυτά Εκείνος μας περιμένει μήπως και συνέλθουμε κάποια στιγμή και κάνουμε το θέλημα Του. Αντί αυτού ζητούμε να μας δώσει χρήματα και άλλες ανέσεις τα οποία μόνο κακό μπορούν να κάνουν στις ψυχές μας. Υπάρχει μια παρεξήγηση όσο αναφορά την Ελλάδα. Επειδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι αφιερωμένοι στο Θεό εντός και εκτός των μοναστηριών και λόγω αυτών δε συμβαίνει κάτι στη χώρα, νομίζουμε ότι πάμε καλά πνευματικά. Αν κοιτάξουμε όμως προσεκτικά θα δούμε το αποτέλεσμα όλης αυτής της υλιστικής εκφυλιστικής κατάστασης στα πρόσωπα μας και στην ψυχολογία μας. Αποκοπήκαμε από την πηγή του φωτός και πάμε προς τα κάτω ολοταχώς. Είναι απαραίτητο να ξανασυνδεθούμε με Εκείνον, με τη Ζωή την ίδια. Θα μας περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή πλέον σε ατομικό επίπεδο, καθώς σαν σύνολο η γήινη ανθρωπότητα έχει αποτύχει για μια ακόμα φορά.

Aς δούμε μέσα από τη Βίβλο τον εκφυλισμό και τη μείωση του μέσου όρου ηλικίας των ανθρώπων της Γης.

Γεν. 5,27: Όλα δε τα έτη της ζωής του Μαθουσάλα ανήλθον εις εννεακόσια εξήκοντα εννέα, μετά τα οποία και απέθανεν.
Γεν. 5,30: Έζησεν ο Λαμεχ μετά την γέννησιν του Νώε πεντακόσια εξήκοντα πέντε έτη και απέκτησεν υιούς και θυγατέρας.
Γεν. 9,29: Έφθασαν εν συνόλω τα έτη της ζωής του Νώε εννεακόσια πεντήκοντα και έπειτα απέθανε.
Γεν. 6,3: Είδεν ο Θεός την σαρκικότητα αυτήν των ανθρώπων και είπε· “δεν θα παραμείνη πλέον το πνεύμα μου στους ανθρώπους τούτους, διότι κυριαρχούνται εξ ολοκλήρου από σαρκικά φρονήματα. Ολαι δε αι υπολειπόμεναι ημέραι της ζωής των θα περιορισθούν μόνον εις εκατόν είκοσιν έτη”.
Ψαλμός 90 Αι ημέρα της ζωής ημών είναι καθ’ εαυτάς εβδομήκοντα έτη, και εάν, εν ευρωστία, ογδοήκοντα έτη.
Γεν. 6,5: Ο Θεός ιδών ότι επληθύνθησαν και επληθύνοντο συνεχώς αι αμαρτίαι των ανθρώπων επί της γης και ότι η καρδία παντός ανθρώπου ήτο δοσμένη εις την αμαρτίαν, και τα πονηρά πάντοτε έργα είχεν ως αντικείμενον των επιθυμιών και σκέψεών της,
Γεν. 6,6: εσκέφθη ότι αυτός εδημιούργησεν εις την γην τον άνθρωπον να ζη κατά το θείον θέλημα και ελυπήθη δια το κατάντημα των ανθρώπων.

Ας αναλογιστούμε λίγο κατά πόσο διαφέρουμε από τους ανθρώπους που περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη. Είναι σαν να διαβάζουμε για τους σημερινούς ανθρώπους. Tο εύκολο είναι να παραδοθούμε στα πάθη. Χρειάζεται αγώνας για να γίνουμε Χριστιανοί. Όπως αναφέρει ο Άγιος Μακάριος: Ο ακούων λόγον έρχεται εις κατάνυξιν και μετά τούτο, υποστελλούσης της χάριτος κατ οικονομίαν πρός το συμφέρον τω ανθρώπω, εισέρχεται εις γυμνασίαν και παιδείαν πολέμου και ποιεί πάλην και αγώνα προς τον σατανάν και μετά πολλού δρόμου και αγώνος αποφέρεται τα νικητήρια και γίνεται χριστιανός. 

Μοιραστείτε τη σελίδα αυτή μέσω: