επιστροφή στην αρχική σελίδα

Στις φωτογραφίες αυτές μπορείτε να δείτε την πραγματικότητα των αεροψεκασμών, τα χημικά νέφη να ανοίγουν δημιουργώντας ενός είδους 'συννέφων', τη διαφορά με τα πραγματικά σύννεφα, την ανάμιξη τους με αυτά, την αλληλεπίδραση τους με την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπεται από τις κεραίες ώστε να απλωθούν και να σχηματίσουν "σύννεφα" και τη διάλυση τους από ένα chembuster. Το τελευταίο συμβαίνει μετά από ένα χρονικό διάστημα και ο ουρανός μένει καθαρός και έντονα γαλανός, επειδή καθαρίζεται η οργόνη. Τα αεροπλάνα που πραγματοποιούν τους αεροψεκασμούς πετούν σε πολύ μεγάλο ύψος. Τα τελευταία χρόνια λόγω της πληροφόρησης πάνω στο θέμα αυτό έχουν αλλάξει τακτική στους αεροψεκασμούς. Γίνεται και τη νύχτα ώστε να μη φαίνονται στον ουρανό.

 

Μοιραστείτε τη σελίδα αυτή μέσω: