επιστροφή στην αρχική σελίδα

Το βιβλίο αυτό περιγράφει τα σχέδια των σκοτεινών για τους κατοίκους της Γης Είναι γραμμένο από μια γυναίκα που είχε σχέση με μια μαύρη ιεραρχία η οποία ζούσε στο σώμα ενός ανθρώπου. Δε πρέπει να μας φοβίζουν όλα αυτά που έχουν σχεδιάσει οι σκοτεινοί για εμάς καθώς υπάρχει ο Νόμος του Θεού και μας προστατεύει αν δεν τον παραβαίνουμε. παραδοθούμε στα πάθη χάνουμε εκτός από την προστασία του Νόμου και την ψυχή μας. Εξ` άλλου πολλά από αυτά που λέει αυτός είναι ανακριβή. Η Αποκάλυψη που είναι το σχέδιο του Θεού δεν αλλάζει.

click here to download

Μοιραστείτε τη σελίδα αυτή μέσω:

facebook twitter pinterest linkedin e-mail